Lisäaikaa horjuvalle hankkeelle

Työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ilmoitti tänään 15.9. esittävänsä valtioneuvostolle Fennovoiman periaatepäätöstäydennyslupahakemuksen hyväksymistä ehdollisena siten, että yhtiön tulee nostaa kotimainen omistus 60 %:in rakentamislupahakemuksen jättämiseen mennessä. Ministerin tiedotteen mukaan Fennovoimalla ei edelleenkään ole riittävästi kotimaista omistusta. Valitettavaa on, ettei työ- ja elinkeinoministeriöllä saati ministeri Vapaavuorella ollut rohkeutta toimia ennakkoon ilmoittamiensa periaatteiden mukaisesti ja edellyttää kotimaisen omistuksen varmistamista ennen asian käsittelyä hallituksessa.

Jos hallitus hyväksyy TEM:n esityksen, Fennovoimalle napsahtaa reippaasti yli puoli vuotta lisäaikaa omistusrakenteensa kokoon parsimiseen. TVO:lle ministeriö ei halunnut lisäaikaa myöntää.

Ministeri Vapaavuoren ilmoituksen yhteydessä jäi puuttumaan oikeuskanslerin viraston lausunto periaatepäätöksen täydennyskäsittelyn lainmukaisuudesta. Lausunto on oikeuskanslerin viraston mukaan kuitenkin määrä antaa viimeistään hallituskäsittelyn yhteydessä, käytännössä siis torstaihin 18.9. mennessä.

Työ- ja elinkeinoministerin tänään julkistama esitys on ennennäkemätön yritys viedä horjuva Fennovoima mutkien kautta maaliin, ydinenergilakia hipoen. Hanke on omistajuuskysymysten sekä myös poliittisen ja yleisen hyväksyttävyytensä osalta tällä hetkellä kovassa ristiaallokossa ja sen tulevaisuus on edelleen epävarma.

Vallitseva taloudellinen tilanne ja yleinen mielipide huomioiden, työ- ja elinkeinoministerin ja ministeriön tulisi rohkaista markkinoita suuntaamaan investointivarat suomalaisia varmemmin työllistäville aloille, ei Fennovoiman kaltaiseen riskialttiiseen ikuisuushankkeeseen ja ulkomaisen teknologian edistämiseen.

On perusteltua kysyä, onko Fennovoiman hankkeesta, Vapaavuoren ja päähallituspuolueiden edesauttamana, kehkeytymässä Talvivaaran kaltainen moniongelmainen vyyhti, jossa etukäteen hehkutetut edut vaihtuvat toistuviin vakaviin ongelmiin. Niitä Fennovoiman hankkeessa on riittänyt, mistä kertonevat myös useat johtajavaihdokset