Liity Pro Hanhikiven jäseneksi

Yhdistyksen jäsenmaksun määrän vahvistaa vuosittain vuosikokous. Vuoden 2015 jäsenmaksu on 20 € tai jäsenen itsensä parhaaksi näkemä summa. Opiskelijoille ja eläkeläisille jäsenmaksu on 10 €. Yhdistys ottaa vastaan myös kaiken kokoisia lahjoituksia.

Pro Hanhikiven kannatusjäsenet

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja maksaa vuosittain määriteltävän jäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) osallistua yhdistyksen toimintaan ja hän saa jäsentiedotteita yhdistyksen toiminnasta. Kokouksissa kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsen voi olla myös toinen yhdistys.

Kannatusjäsen voi halutessaan olla ns. hiljainen jäsen, jolle ei lähetetä tietoa toiminnasta ja jonka henkilöllisyys ei näy missään yhteydessä. Tuolloin kyse on lähinnä toiminnan taloudellisesta tukemisesta.

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseneksi. Varsinainen jäsen toimii aktiivisesti ja säännöllisesti yhdistyksen toiminnassa.

Jäseneksiliittymislomake

Kyllä, liityn Pro Hanhikivi ry:n jäseneksi!

Yhteydenpitotapa:

Nimi (pakollinen)

Lähiosoite

Postinumero ja -postitoimipaikka

Kotikunta (pakollinen)

Puhelinnumero

Sähköposti (pakollinen)

Syntymävuosi (pakollinen)

Kyllä, olen yli 18-vuotias tai minulla on liittymiseen huoltajan lupa!