Lausunto maankäyttöstrategiasta ja toteuttamisohjelmasta annettu

Pro Hanhikivi ry:n lausunto. Myös valtuustoryhmä antoi lausunnon sekä useat yksityishenkilöt.

**********************

Pro Hanhikivi -tuotetilaus myös uudistettu