Kirjallinen kysymys eduskunnassa

Hyvä kysymys ja erittäin aiheellinen!

”Miten on mahdollista, että 3 vuotta määräajan päättymisen jälkeen Fennovoiman rakentamislupahakemuksen aineistoista puuttuu STUK:n (Säteilyturvakeskus) mukaan yhä noin 90%?”

STUKin projektipäällikkö Janne Nevalainen kertoo Suomenmaa-lehdessä 18.9.2017 ”Aineistojen toimittamisen tahti ei ole ollenkaan kiihtynyt, vaan enemmänkin hidastunut”. Nopeasti voi laskea, että nykyisellä asiakirjojen toimitusvauhdilla rakentamislupahakemuksen kaikkien aineistojen kokoamiseen menisi yli 20 vuotta.”

Hanna Halmeenpää ja 12 muuta Vihreiden kansanedustajaa kysyvät:

Aikooko hallitus asettaa aikarajan, johon mennessä Fennovoiman rakentamislupahakemuksen kaikki asiakirjat tulee viimeistään jättää,

vai hyväksyykö hallitus, että Fennovoima luo vuosien ajan epätietoisuutta energiamarkkinoilla ja jarruttaa investointeja uusiin energiateknologioihin,

ja pitääkö hallitus ongelmana niitä ulkopoliittisia johtopäätöksiä, joita muissa maissa tehdään Fennovoiman hankkeesta ja siitä, että hankkeen annetaan venyttää ja rikkoa sille annettuja ehtoja?

Koko kirjallinen kysymys ja kaikki allekirjoittajat täällä: Fennovoiman hankkeen aikatalu

Kirjallinen kysymys: Fennovoiman ydinvoimalahankkeen aikataulu