Katsaus menneeseen toimintavuoteen

Pro Hanhikivi ry:n vuosikokous oli 20. maaliskuuta, ja yhdeksäs toimintavuosi on alkanut.

Mennyt toimintavuosi oli haasteellinen. Yhdistyksen tärkein tavoite on ollut säilyttää Hanhikiven alue ydinvoimalaitoksesta vapaana ja varmistaa sen käyttö edelleen kyläläisten ja mökkiläisten vapaa-ajanvietto- ja virkistysalueena. Ponnisteluista huolimatta tavoitteeseen ei päästy.  Fennovoiman rakentamislupahakemus otettiin pääministeri Juha Sipilän 5.8.2015 ilmoituksen mukaisesti käsittelyyn.

Yhdistys ei myöskään pystynyt turvaamaan Hanhikiven luonto- ja virkistyskäyttöarvoja. Fennovoima aloitti loppukeväästä 2015 alueella massiiviset hakkuut. Kesän ja syksyn aikana alkoi myös suunnitellun laitospaikan ”ripsuttelu ja rapsuttelu”. Yhtiö hääti mökkiläiset, aitasi ja lopulta sulki alueen 27.8.2015. Tämän jälkeen alkoivat massiiviset maansiirtotyöt.

Menneen toimintavuoden aikana Pro Hanhikivi on tehnyt yhteensä 18 lausuntoa, kantelua, valitusta tai vetoomusta. Näistä 14 koski erilaisia Fennovoimalle annettuja myönteisiä päätöksiä tai myönnettyjä lupia.

Pro Hanhikiven alkaneen toimintavuoden tavoitteena on dokumentoida hankkeen ympärillä tapahtunut mahdollisimman tarkasti. Muilta osin yhdistyksen toiminta tulee muotoutumaan ydinvoimalahankkeen mukaan.

Vaikka Fennovoima on peruuttamattomasti muuttanut ja muokannut Hanhikiven alueen, hankkeen eteneminen päämääräänsä on edelleen auki. Pro Hanhikivi tulee reagoimaan hankkeen vaiheisiin tilanteen edellyttämällä tavalla ja totutuin keinoin: osallistumalla virallisiin prosesseihin ja välittämällä tietoa.