Kantelut ja vetoomus, tiedote 16.12.2009

Pyhäjoen valtuuston viimekesäinen kokous antoi äänienemmistöllä myönteisen lausunnon Fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta. Päätös ei ollut yksimielinen.

Kunta ja varsinkin Fennovoima on käyttänyt tätä äänestyspäätöstä kuitenkin härskisti hyväksi lobbaamalla eduskunnassa, maakuntavaltuustossa  ja lehtien palstoilla, että alueella olisi vahva kannatus Fennovoiman hankkeelle. Väite on perätön, koska paikallista tai seudullista kannatusta ei ole mitenkään mitattu.

Olemme edelleen sitä mieltä, että tuolloin tehty päätös annettiin puutteellisin tiedoin ja joka tapauksessa ennen aikaisesti, koska kaikkia selvityksiä ei oltu tehty. Päätös nojasi aivan liikaa Fennovoiman jakamaan informaatioon.

Kun Fennovoimalta vaaditut lisäselvitykset maakuntakaavan lausuntoajan viimeisenä päivänä (30.10) julkistettiin, ne viimeistään osoittavat, että Hanhikiven alue ei sovellu ydinvoimala-alueeksi. Myös Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto tukee tätä tietoa. YVA-  ja kaavaselvitysten yhteydessä on havaittu myös, että Fennovoiman hanke on ristiriidassa EU:n luonto-, lintu- ja vesipuitedirektiivien kanssa.

Totesimme tuolloin kesäkuussa ja toteamme jälleen, että Pyhäjoen kunnan päätökselle ei ollut oikea aika vielä silloin. Koska kuitenkin asiat etenivät vastalauseista huolimatta, olemme jättäneet eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelunPyhäjoen kunnan periaatepäätöslausunnon valmistelusta ja päätöksen tekemisestä. Olemme myös jättänet kantelun Euroopan komissiolle ja vetoomuksen Euroopan parlamentille, jotta direktiivien vastaisiin päätöksiin puututtaisiin.

Luovutamme (16.12) kunnanhallitukselle tiedoksi kantelut ja vetoomuksen, jotka koskevat Fennovoiman ydinvoimalahanketta Pyhäjoella.