Kantelu Euroopan komissioon ja vetoomus Euroopan parlamenttiin

Hanhikiven ydinvoimahankkeesta kantelu Euroopan komissioon

Pro Hanhikivi ry ja Raahen Seudun Luonnonystävät ry ovat jättäneet 9.12. Hanhikiven ydinvoimalahankkeesta kantelun Euroopan komissiolle sekä vetoomuksen Euroopan parlamentille. Kirjelmissä todetaan Fennovoiman Hanhikivelle suunnitteleman ydinvoimalahankkeen ja Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavaehdotuksen olevan ristiriidassa EU:n luonto-, lintu- ja vesipuitedirektiivien sekä lainvoimaisen maakuntakaavan kaavamerkintöjä koskevien suunnittelumääräysten kanssa.

Pro Hanhikivi katsoo, että asia on jätetty huomioimatta hankkeen valmistelussa. Hanhikiven alue ei ole alun perinkään ollut sopiva paikka ydinvoimalalle. Luontoalueen arvokkuuden on todennut myös mm. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Fennovoiman ydinvoimalahankkeen lisäselvityksistä Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa. Tästä huolimatta ydinvoimalan puolesta lobbaavat tahot vaativat edelleen hankkeen nopeaa edistämistä ja pyrkivät mitätöimään kannanotoissaan Hanhikiven luontoarvot sekä ydinvoimalan haitalliset vaikutukset.