Hankkeen tilanne 2014

Vuosilta 2007–2010 poimittua Tilanne vuonna 2014
Fennovoiman tavoitteena on rakentaa Suomeen uusi 1800 MW:n ydinvoimala, jonka tuotannon tavoitellaan käynnistyvän ensin 2016–2018, sitten 2020 mennessä. >>> Rakentaminen ei ole alkanut. Hankkeen aikataulu on poistettu Fennovoiman internetsivuilta. Tuotannon tavoitellaan käynnistyvän 2024. Voimala on päätetty muuttaa pienemmäksi 1200 MW:n laitokseksi.
Laitostoimittajaksi kerrotaan valittavan vuonna 2012 tai 2013 joko ranskalainen Areva tai japanilainen Toshiba. >>> Laitostoimittajaksi on valittu aiemmista suunnitelmista poiketen Venäjän valtion omistama ydinvoima- ja ydinaseyhtiö Rosatom. Laitostyyppi on eri kuin ympäristövaikutusten arvioinnissa ja periaatepäätöshakemuksessa kuvatut vaihtoehdot. Lisäksi Rosatomin on sovittu toimittavan Fennovoimalle ydinpolttoaineen, joka olisi käytetystä uraanista kierrätettyä.
Fennovoiman suurinpana yksittäisenä osakkaana (34 %) on saksalainen energiayhtiö E.ON, jonka ydinvoimatekniseen osaamiseen periaatepäätöshakemus nojautuu. Loput 66 % yhtiöstä omistavat pääosin kotimaiset teollisuuden- ja kaupan alan yritykset sekä paikalliset sähköyhtiöt. >>> E.ON:in vetäydyttyä hankkeesta, suurimmaksi yksittäiseksi osakkaaksi ja ydinvoimatekniseksi osaajaksi on tullut vähintään 34 % osuudella venäläinen Rosatom, joka on kiinnostunut lisäämään omistustaan liki 50 %:iin. Rosatom myös hoitaa Fennovoiman rahoituksen 75 %:sesti vientiluottolainoilla, Venäjän valtiollisten viranomaistahojen ja liikepankkiyhtymien syndikaattilainoilla. Fennovoimasta on vetäytynyt merkittävä määrä suomalaisia osakkaita: mm. Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola, Ovako Bar, AGA, Componenta, Finnfoam, Omya, Talvivaara, S-ryhmä, Kesko ja Atria sekä yli kymmenen paikallista sähköyhtiötä, mm. Kuopion Energia ja Vaasan Sähkö. Noin 20 % yhtiön osakkeista on vailla omistajaa. Suomalaisomistus ei ole enää edellytys.
1800 MW:n laitoksen hinnaksi arvioidaan 4–6 Mrd €, jolloin 1 MWe:n osuus maksaisi 2,5–3,75 milj. €. >>> Fennovoiman 1200 MW:n laitoksen hinnaksi arvioidaan 6,4 Mrd, jolloin 1 MWe:n osuus maksaisi 5,33 milj. €, mikä on enemmän kuin surullisen kuuluisan Olkiluoto 3:n tämän hetkinen hinta-arvio. Rosatom-sopimuksen jälkeen laitoksen kauppahinta on salattu.
Tavoitteena on pelastaa kotimainen teollisuus tuottamalla sähköä osakkaille edullisesti omakustannehintaan. >>> Suuri osa kotimaisista teollisuusyrityksistä on vetäytynyt hankkeesta, jäljellä ovat lähinnä Outokumpu, Valio ja ruotsalaistunut Rautaruukki. Ydinsähkön hinta nousee kaiken aikaa, eikä kohtuuhintaista sähköä suomalaiselle teollisuudelle 2020-luvulla voi luvata kukaan. Fennovoima lupaa sähkön omakustannushinnaksi 45–50 €/MWh, 12 ensimmäisen tuotantovuoden ajaksi.
Hankkeen suunnitellulle valmistumisvuodelle 2024
voi ostaa sähköä reilulla 40 €/MWh. Hankkeen liiketaloudellista kannattavuutta ei ole voitu
suoraan osoittaa.
Fennovoiman hankkeen perustellaan parantavan energian omavaraisuutta, vähentävän riippuvuutta Venäjän tuontisähköstä ja vastaamaan kasvavaan sähkönkulutukseen. >>> Fennovoiman tuottamasta sähköstä alle 550 MW on tulossa kotimaisille omistajille. Hankkeen suurin omistaja, päärahoittaja, laitostoimittaja, ydinpolttoainetoimittaja ja ydintekninen asiantuntija on Venäjän valtionkorporaatio Rosatom. TEM:n laatimien uusimpien skenaarioiden mukaan sähkönkulutus on tulevaisuudessa pienempi kuin vuonna 2010 periaatepäätöstä tehdessä oletettiin.
Hankkeessa pyritään jopa 50 %:n kotimaisuusasteeseen työllisyysvaikutuksissa. >>> Yhtiön toimitusjohtaja Juha Nurmen mukaan hankkeen työllisyyden kotimaisuusasteelle ei voida luvata mitään prosenttiosuuksia. Kehityspäällikkö Juha Miikkulaisen mukaan hankkeessa ”paikallinen työvoima” tarkoittaa sitä, että työntekijä on jostakin Euroopan alueelta. Rosatomin ja Fennovoiman väliseen Hanhikivi-sopimukseen
ei sisälly kotimaisuusehtoa. Rosatomin pääjohtaja
Sergei Kirienko on todennut Kremlin sivuilla
julkaistussa haastattelussa, että hankinnat tehdään
pääsääntöisesti Venäjältä.
Fennovoima ilmoittaa tekevänsä vain vapaaehtoisia maakauppoja. >>> Yhtiö on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriöön pakkolunastushakemuksen yli 100 hehtaarin laajuisista maa- ja vesialueista Hanhikivenniemellä.
Vuonna 2010 valtioneuvosto antoi Fennovoimalle periaatepäätöksen ja eduskunta vahvisti sen… näillä tiedoilla ja perusteluilla. >>> Merkittävien muutosten vuoksi hankkeesta tehtiin uusi ympäristövaikutusten arviointimenettely. Lisäksi Fennovoima jätti TEM:lle uuden periaatepäätöshakemuksen, jolla pyritään ”täydentämään” sille vuonna 2010 annettu periaatepäätös siten, että se olisi hankkeen nykytilan mukainen. Ydinenergialaki ei tunne käsitettä ”periaatepäätöksen täydentäminen”. Suomalaisten enemmistö (63 %) hyllyttäisi Fennovoiman hankkeen (Taloustutkimus 08/2014)

Lisää Fennovoiman hankkeen tilanteesta löydät täältä.

 

Tiesitkö, että…?

Rosatom on venäläinen valtionkorporaatio. Voittoa tuottamattomat valtionkorporaatiot saavat rahoituksensa Venäjän valtion budjetista, tilittävät tulonsa valtiolle ja nauttivat juridista erityisasemaa suoraan Venäjän presidentin ja hallituksen alaisuudessa.