Ydinvoimahankkeen tilanne 2014

Vuosilta 2007–2010 poimittua Tilanne vuonna 2014
Fennovoima ilmoittaa tekevänsä vain vapaaehtoisia maakauppoja. >>> Yhtiö on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriöön pakkolunastushakemuksen yli 100 hehtaarin laajuisista maa- ja vesialueista Hanhikivenniemellä.
Fennovoiman tavoitteena on rakentaa Suomeen uusi ydinvoimala, jonka tuotannon tavoitellaan käynnistyvän ensin 2016–2018, sitten 2020 mennessä. >>> Rakentaminen tai laitospaikan valmistelevat työt eivät ole alkaneet. Hankkeen aikataulu on poistettu Fennovoiman internetsivuilta. Tuoreimman arvion mukaan tuotannon tavoitellaan käynnistyvän 2024.
Hankkeessa pyritään jopa 50 %:n kotimaisuusasteeseen työllisyysvaikutuksissa. >>> Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Nurmi toteaa, ettei hankkeen työllisyyden kotimaisuusasteelle voida luvata mitään prosenttiosuuksia.
Tavoitteena on pelastaa kotimainen teollisuus tuottamalla sähköä osakkaille edullisesti omakustannehintaan. 1600 MW:n laitoksen hinnaksi arvioidaan 4–6 Mrd €, jolloin 1 MWe:n osuus maksaisi 2,5–3,75 milj. €. >>> Ydinsähkön hinta nousee kaiken aikaa, kohtuuhintaista sähköä suomalaiselle teollisuudelle ei 2020-luvulla voi luvata kukaan. Fennovoiman 1200 MW:n laitoksen hinnaksi arvioidaan 6,4 Mrd, jolloin 1 MWe:n osuus maksaisi 5,33 milj. €, mikä on enemmän kuin surullisen kuuluisan Olkiluoto 3:n tämän hetkinen hinta-arvio.
Reaktoritoimittajaksi kerrotaan valittavan vuonna 2012 tai 2013 joko ranskalainen Areva tai japanilainen Toshiba. >>> Reaktoritoimituksesta on tehty sopimus venäläisen Rosatomin kanssa, joka ei ollut vaihtoehtona periaatepäätösvaiheessa. Myös laitostyyppi on eri kuin ympäristövaikutusten arvioinnissa ja periaatepäätöshakemuksessa kuvatut vaihtoehdot.
Fennovoiman suurinpana yksittäisenä osakkaana (34 %) on saksalainen E.ON, jonka ydinvoimatekniseen osaamiseen periaatepäätöshakemus nojautuu. Osakassopimuksella on varmistettu, ettei E.ONista voi tulla Fennovoimassa enemmistöomistajaa. >>> Fennovoimasta on vetäytynyt merkittäviä osakkaita: E.ON, AGA, Boliden Kokkola, Boliden Harjavalta, Componenta, Finnfoam, Ovako Imatra, S-ryhmä, Atria, Omya sekä useita paikallisia sähköyhtiöitä, mm. Kuopion Energia, Vaasan Sähkö, Kotkan Energia, Tammisaaren Energia ja Itä-Lapin Energia. Fennovoiman suurimmaksi yksittäiseksi osakkaaksi (34 %) on tulossa venäläinen Rosatom, jonka ydinvoimatekniseen osaamiseen hanke nyt nojautuu. Rosatom hoitaa ydinvoimalahankkeelle myös ulkopuolisen rahoituksen. Lisäksi Rosatom toimittaisi Fennovoimalle ydinpolttoaineen, joka olisi ainakin aluksi käytetystä ydinpolttoaineesta  jälleenkäsiteltyä.
Vuonna 2010 valtioneuvosto antoi Fennovoimalle periaatepäätöksen ja eduskunta vahvisti sen… näillä tiedoilla ja perusteluilla. >>> Työ- ja elinkeinoministeriö tekee lisäselvityksiä ja harkitsee, pitääkö Fennovoiman periaatepäätös juridisten seikkojen vuoksi käsitellä kokonaan uudelleen valtioneuvostossa ja eduskunnassa.

Tiesitkö, että…?

Rosatom on venäläinen valtionkorporaatio. Voittoa tuottamattomat valtionkorporaatiot saavat rahoituksensa Venäjän valtion budjetista, tilittävät tulonsa valtiolle ja nauttivat juridista erityisasemaa suoraan Venäjän presidentin ja hallituksen alaisuudessa.