Hanhikivenniemen hakkuut keskeytettävä

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

Tiedote 21.4.2015

Pyhäjoen Hanhikivenniemen hakkuut keskeytettävä

Luonnonsuojelujärjestöt vaativat Hanhikivenniemen hakkuiden keskeyttämistä. Niemen raivaamiselle puustosta huhtikuun loppuun mennessä ei ole perusteita. StoraEnso toimi suoraselkäisesti kieltäytymällä hoitamasta hakkuita, ennen kuin maisematyölupa on lainvoimainen. Lassila & Tikanojan Biowatti Oy:tä se ei estänyt.

Paljaaksiraivaus koskee 124 hehtaarin aluetta, josta 95 hehtaaria on luontoarvoiltaan merkittävällä  Hanhikivenniemellä ja 29 hehtaaria ns. työpaikka-alueella.

Kunnan viranhaltijan myöntämään maisematyölupapäätökseen on tehty oikaisupyyntö, joka on pikaisesti käsitelty. Meneillään on valitusaika päätöksestä. Muutoksenhakuoikeus koskee myös luvan täytäntöönpanoa ennen sen lainvoimaisuutta. Sen kumoamista voi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hakea Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta.

Tällä kertaa kunnan ei olisi tarvinnut olla täysin rähmällään Fennovoiman edessä. Hanhikivenniemen hakkuiden kiirehtimiselle ei ole mitään oikeaa tarvetta. Raivauksen tarkoitus on pönkittää mielikuvaa hankkeen etenemisestä.

Hanhikivenniemeltä on tunnettu valkoselkätikan pesimäreviiri vuodesta 2014 alkaen. Laji on koko maassa erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava. Pohjois-Pohjanmaan muusta Suomen kannasta erillään oleva populaatio käsittää tällä hetkellä kolme pesivää paria. Valkoselkätikka on täysin riippuvainen lahopuusta, jota Hanhikivenniemen luontaisissa rantametsissä on paljon. Sen reviirin ydinalueet sijoittuvat ydinvoimalatontin välittömään läheisyyteen. Juuri näitä metsiä ollaan nyt hakkaamassa.

Tikkojen pesimäkausi on juuri alkanut. Näin ollen on mahdollista, että Hanhikivenniemen hakkuissa kaadetaan valkoselkätikan asuttu pesäpuu, sanoo Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen suojelutoimikunnan puheenjohtaja ja valkoselkätikkarengastaja Ari-Pekka Auvinen.

Töiden aloittamisoikeuden myöntäminen ennen luvan lainvoimaisuutta edellyttää, että täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hanhikivenniemen metsät ovat merestä nousseelle maalle syntyneitä luonnontilaisia sukkessiometsiä. Niiden rakennetta ei voida hakkuiden jälkeen palauttaa ennalleen.

Luontojärjestöt vetoavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen, että se keskeyttäisi hakkuut luonnonsuojelulain nojalla. Lailla erityisesti suojeltavan valkoselkätikan reviirin hävittäminen tai heikentäminen  on kielletty.

Lisätiedot: PPLSP:n aluepäällikkö Merja Ylönen, 044-9290550 ja PPLY:n suojelutoimikunnan puheenjohtaja Ari-Pekka Auvinen, 050-4133 403

(© kuvat Helena Maijala/Pro Hanhikivi)20150419_140746 20150419_142604