Fennovoiman tutkittava laitospaikkakunnan soveltuvuus ydinjätteen loppusijoitukseen

Näin kirjoittaa sanomalehti Kaleva netissä tänään.

Miksihän tämä asia ei ole ajankohtaista Pyhäjoella tai Raahessa? Raahen kaupunginhallitus kuitenkin vastasi viipymättä kyselyymme.

Raahen KH:n vastaus 27.5.:
Päätösesitys 25.5.10 (kaupunginjohtaja Karjalainen):

Kaupunginhallitus

  • merkitsee Pro Hanhikivi ry:n lausuntopyynnön tiedoksi
  • katsoo, ettei lausuntopyyntö aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.

Pyhäjoen kunnassa asiaa väistellään. Asian käsittelystä ei kerrottu/vastattu. Kysyttäessä (19.5.) pj vastasi, että: kunnanhallituksessa oli keskusteltu, voit lukea pöytäkirjasta.

Pyhäjoen KH:n pöytäkirja 17.5.:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja luki kirjeen todeten myös, että korkea- aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus tarvitsee oman periaatepäätöksen valtioneuvostolta siten kuin ydinenergialaissa on säädetty. Kunnanhallitus ei ole toimivaltainen asiassa antamaan vastausta kirjeessä esitettyyn asiaan.

Päätös: Kunnanhallitus merkitsi kirjeen tiedoksi.

Pyysimme Pyhäjoen ja Raahen alustavaa kannanottoa asiaan, koska käsiteltävänä olevat kuntakaavat eivät salli ko. jätteen sijoittamista alueelleen.

Käsissä on hyvin ristiriitainen tilanne. Kuntien hallituksissa ja valtuustoissa ydivoimaa halutaan, mutta jätteitä nähtävästi ei, mutta ei sitä uskalleta julkisesti sanoa! Todennäköistä on (ellei jopa itsestään selvää), että se joka ”saa” ydinvoimalan, joutuu ottamaan myös jätteet, halusipa tai ei.