Fennovoiman luvassa armonpullan maku

Tiedote 18.9.2014, julkaisuvapaa heti

Pro Hanhikivi ry pitää valtioneuvoston päätöstä Fennovoiman ydinvoimalahankkeen periaatepäätöksen täydentämisestä kyvyttömyytenä toimia yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti. Yhdistys myös muistuttaa täydennysluvan juridisten perusteiden jääneen edelleen epäselviksi.
– Fennovoiman hanke on omistajuuskysymysten sekä myös poliittisen ja yleisen hyväksyttävyytensä osalta täysin kestämättömässä tilanteessa, mistä kertoo myös se, että Vapaavuoren päätösesitys meni Valtioneuvostossa vain niukasti läpi. Hallituksen olisi tullut pitää pää kylmänä ja viheltää peli poikki, toteaa Pro Hanhikiven varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Nyt annetaan blancona myönteinen muutettu periaatepäätös yhtiölle, jonka omistus ei ole selvillä vielä siihenkään mennessä, kun eduskunta asiaa käsittelee.
– Fennovoimalta olisi tullut edellyttää kotimaisen omistuksen varmistamista ennen hallituksen käsittelyä ja vähintäänkin ennen eduskunnan käsittelyä. Nyt yhtiölle annettiin, epäonnistuneen osakashankinnan myötä, löperösti yli puoli vuotta lisäaikaa omistusrakenteensa kokoonparsimiseen, ja eduskunta tulee tekemään päätöksensä tietämättä edes minkälaiselle kokoonpanolle ydinvoimalupaa haetaan, Halmeenpää toteaa.

Pro Hanhikivi pitää Fennovoiman onnistumista omistusrakenteen paikkaamisessa hyvin epävarmana.
– Motivoituneimmalta osakkaalta vaikuttaa reaktorin toimittaja, Kremlin alaisuudessa toimiva ydinase- ja ydinenergiamahti Rosatom, jonka kelkkaan hyppääminen herättää pitkän liudan poliittisia ja eettisiä kysymyksiä. Vastapainona valtiolliselle ydinjättiläiselle on pirstoutunut joukko suomalaisia pieniä osakkaita, joista suurimmalta osalta puuttuu riittävä tietämys ydinvoimaan sijoittamisesta.

Täydennyskäsittelyn lainmukaisuus oikeuteen?

Pro Hanhikivi ry harkitsee ydinenergialaille tuntemattoman täydennyskäsittelyn lainmukaisuuden viemistä korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi. Juridinen kysymys koskee alkuperäisen periaateluvan muuttamista, mikä ei ydinenergialain mukaan ole mahdollista edes ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävälle eduskunnalle. Yhdistys katsoo, että suomalaiset ansaitsevat energiapoliittisissa ratkaisuissakin päätöksentekoprosessin, jossa ei horjahdella harmaalla alueella.

– Tässä on väkisin etsitty moniongelmaiselle hankkeelle etenemisväylää, haettu porsaanreikiä, joista vyöryttää Fennovoimaa eteenpäin. Voiko ydinenergialakia tulkita näin laveasti kuin työ- ja elinkeinoministeriössä ja nyt myös valtioneuvostossa on tehty, siihen haluamme selvyyden.