EU edelleen kuulolla Fennovoiman hankkeessa

Tiedote 12.1.2012, Bryssel

Pro Hanhikivi ry:n edustajat Helena Maijala ja Hanna Halmeenpää olivat torstaina jo toistamiseen Euroopan unionin vetoomusvaliokunnan kuultavina Brysselissä.

Fennovoiman ydinvoimalahankkeen mahdollisista luonto-, lintu- ja vesipuitedirektiivien rikkomuksista joulukuussa 2008 jätettyä vetoomusta käsiteltiin Brysselissä viimeksi toukokuussa 2011. ”Tämän jälkeen toimitimme tarkasti yksilöidyt, valiokunnan pyytämät lisätiedot direktiivirikkomuksista.”, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Helena Maijala.

Euroopan komission ympäristöyksikön päällikkö Jean-Francois Brakeland arvioi lausunnossaan valiokunnalle, että Pro Hanhikiven vetoomuksessa ja sen lisätiedoissa esitettyjen tietojen perusteella ei edelleenkään voitu todistaa, että EU:n lainsäädännön rikkomuksia olisi tapahtunut.

Käytettyjen puheenvuorojen pohjalta vetoomusvaliokunnan kokouksessa puheenjohtajana toiminut EPP-ryhmän saksalainen Peter Jahr puolestaan totesi, että hankkeessa kuitenkin näyttäisi olevan jotain ongelmia suhteessa luonto- ja lintudirektiiveihin, tai että sellaisia voisi hankkeen kuluessa syntyä. Tämän vuoksi Jahr esitti valiokunnalle, ettei vetoomuksen käsittelyä suljeta, vaan se jätetään edelleen avoimeksi jatkokäsittelyä varten, mikä jäikin valiokunnan päätökseksi.

Puheenjohtaja piti kyseistä, koskemattomalle luontokohteelle sijoittuvaa hanketta hyvin arkaluontoisena, minkä vuoksi vetoomusvaliokunnan on syytä seurata tarkasti hankkeen kulkua jatkossakin.

Jahr myös toivoi Pro Hanhikiven jatkavan yhteydenpitoa EU:n suuntaan.

”Tavoitteemme oli todentaa vetoomusvaliokunnalle, ettei direktiivirikkomuksia Hanhikiven alueella voida olemassa olevin tiedoin sulkea pois, mikä käsittääkseni tuli hyvin selväksi.”, varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää tiivistää Brysselin matkan annin Pro Hanhikivi –yhdistykselle