E.ONin lähtö Fennovoimasta ei yllätys

E.ON ilmoitti tänään vetäytyvänsä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Pro Hanhikiven näkökulmasta päätös ei ollut yllätys, sen ajankohta kylläkin. Päätöstä odoteltiin vasta ensi vuoden puolella, ennen Fennovoiman seuraavaa rahoituskierrosta.

Epäilyjä E.ONin poisjättäytymisestä on ollu ilmassa viime keväästä saakka. Yhdistyksemme edustaja osallistui toukokuussa Saksan Essenissä järjestettyyn E.ONin osakaskokoukseen, jossa jo tuli esiin sellaista viestiä, ettei yhtiön mukanaolo Fennovoiman hankkeessa ole ollenkaan varmaa.

E.ONin lähdön myötä Fennovoiman hankkeesta katoaa paitsi suuri yksittäinen rahoittaja, myös merkittävä määrä ydinvoimateknologian osaamista.

Fennovoima perusteli periaatepäätöslupahakemuksessaan hankkeen toteutuskelpoisuutta sillä, että yhtiöllä on yhdessä E.ONin kanssa käytettävissään riittävä asiantuntemus hankkeen toteuttamiseksi turvallisuusvaatimusten ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. E.ONin projektin- ja laadunhallintajärjestelmän oli tarkoitus olla Fennovoiman hankkeen perusta. Fennovoiman oli myös tarkoitus hyödyntää E.ONin asiantuntemusta ja voimavaroja hankkeen kaikissa vaiheissa, ja konsernin asiantuntemusta pidettiin hankkeen onnistuneen toteutuksen kannalta tärkeänä.

Pro Hanhikiven toimintaan E.ONin irtautumisella ei ole konkreettista vaikutusta, vaan työ ydinvoimavapaan Hanhikivenniemen puolesta jatkuu, kunnes hanke kaatuu, ja alueenkäyttösuunnitelmat palautetaan Hanhikiven merkittävät luontoarvot huomioiviksi.

Merkittävien osakkaiden kaikkoaminen Fennovoimasta vahvistaa Pro Hanhikiven käsitystä siitä, ettei hanke ole toteutumiskelpoinen.