Currently browsing tag

TEM

Tiedote: Fennovoiman osakaspohja arveluttava

Tiedote 30.6.2015, julkaisuvapaa heti Pro Hanhikivi pitää Fennovoiman uusia osakasjärjestelyjä arveluttavana ratkaisuna, jolla yhtiö pyrkii kiertoteitse täyttämään vaaditun osakasrakenteen rakentamislupahakemuksen jättämiseen mennessä. ”Fennovoiman osakasrakenne kertoo, että yhtiöllä on ollut vuosia jatkuneesta vakuuttelusta huolimatta huomattavia vaikeuksia löytää riittävä määrä osakkaita hankkeensa taakse. Sen myötä kotimaisen elinkeinoelämän ja teollisuuden projektina markkinoitu hanke …

Oikeuskanslerilta ratkaisu

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi perjantaina 24.10. ratkaisunsa Pro Hanhikiven 12.3.2014 tekemään kanteluun, koskien Fennovoiman periaatepäätöskäsittelyn lainmukaisuutta. Lyhyesti tiivistettynä oikeuskanslerin näkemykset kantelussa esitettyyn olivat: Fennovoimalle vuonna 2010 annetun periaatepäätöksen täydentäminen on hyväksyttyä, koska ydinenergialaissa ei ole sitä kieltäviäkään säännöksiä ja kun täydennysprosessi tehdään omana itsenäisenä kokonaisuutena, kaikkine ydinenergialaissa säädettyine vaiheineen. Periaatepäätökseen …

Lisäaikaa horjuvalle hankkeelle

Työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ilmoitti tänään 15.9. esittävänsä valtioneuvostolle Fennovoiman periaatepäätöstäydennyslupahakemuksen hyväksymistä ehdollisena siten, että yhtiön tulee nostaa kotimainen omistus 60 %:in rakentamislupahakemuksen jättämiseen mennessä. Ministerin tiedotteen mukaan Fennovoimalla ei edelleenkään ole riittävästi kotimaista omistusta. Valitettavaa on, ettei työ- ja elinkeinoministeriöllä saati ministeri Vapaavuorella ollut rohkeutta toimia ennakkoon ilmoittamiensa …

Pro Hanhikiven lausunto Fennovoiman PAP -täydentämishakemuksesta

Pro Hanhikivi toteaa PAP-lausuntonsa yhteenvetona ja käsityksenään, että hakemusmenettely Fennovoima Oy:lle vuonna 2010 myönnetyn periaatepäätöksen täydentämiseksi ei ole ydinenergialain mukainen. Näin ollen työ- ja elinkeinoministeriön olisi yhteysviranomaisena jo hakemuksen saapuessa tullut todeta, ettei hakemusta periaatepäätöksen täydentämiseksi voida valmistella valtioneuvoston käsittelyyn, vaan hakijayhtiön olisi tullut laatia periaatepäätöshakemus nykyiselle ydinvoimalahankkeelleen, joka poikkeaa …

Muista jättää Fennovoima-palautteet TEM:lle

Fennovoiman hankkeesta on lähiaikoina mahdollista ja erittäin tärkeää antaa kaksi palautetta työ- ja elinkeinoministeriölle: ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja periaatepäätöshakemuksesta. Lisäksi ministeriö järjestää Pyhäjoen monitoimitalolla to 24.4. ydinenergialain mukaisen avoimen kuulemistilaisuuden, johon toivomme mahdollisimman monen osallistuvan. PAP-mielipiteiden jättäminen Lausunnot ja mielipiteet jätetään kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 16.5.2014: • sähköpostitse: kuuleminen@tem.fi • …

Fennovoiman periaatepäätöskäsittelystä selvityspyyntö oikeuskanslerille

Tiedote 21.3.2014, vapaa julkaistavaksi heti Pyhäjokinen Pro Hanhikivi ry on jättänyt 19.3. oikeuskanslerin virastoon selvityspyynnön Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen liittyvistä työ- ja elinkeinoministeriön sekä Pyhäjoen kunnan menettelytavoista. Oikeuskansleria on pyydetty mm. tutkimaan, onko työ- ja elinkeinoministeriö toiminut lainmukaisesti ja hyvän hallinnon perusteita noudattaen aloittaessaan Fennovoiman periaatepäätösmenettelyn hallinnolliset toimet perustuen hakemukseen, jota ydinenergialaki …

Kotimaista ydinvoimaa venäläisin voimin

Ydinvoiman kannattajien keskuudessa epäilemättä odotettiin, että Fennovoiman hanke olisi tänään saanut uusia osakkaita ja että lopullinen investointipäätös olisi julkaistu, kuten oli määrä tapahtua. Samassa yhteydessä Fennovoiman omistuksesta 34 prosenttia piti siirtyä venäläiselle Rosatomille. (Lähde: Fennovoiman tiedote 21.12.2013). Mitä tänään oikeastaan tapahtui? (Poimittu Fennovoiman tiedotteesta ja Ylen Uutisista 28.2.2014.) Voimaosakeyhtiö SF …