Currently browsing tag

PAP

Oulu – Raahe – Ympäristövaliokunta

… Jos ydinvoiman lisärakentaminen lisää edullisen sähkön tarjontaa markkinoilla, se voi samalla heikentää kannustimia energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästöön tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Tällaiset vaikutukset tulee riittävin toimenpitein torjua.   … … Suomen osalta strategiseksi tavoitteeksi tulisi linjata energiankulutuksen kasvun pysäyttämisen ja laskuun kääntämisen ohella visio päästöttömästä energiataloudesta ja energiamurroksen luoman …

Tapahtunutta

Pro Hanhikivi ry on nyt noteerattu korkeimmalla mahdollisella tasolla, kun meitä kuultiin asiantuntijoina ympäristö- ja talousvaliokunnissa 1.6. ja 2.6. Kirjalliset lausunnot on jätetty myös työelämä- ja tasa-arvo-, hallinto- sekä tulevaisuusvaliokunnille. Nyt voidaan vain toivoa, että perustelumme vakuuttivat valiokuntien jäsenet siitä, että Fennovoiman hanke ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Aineistoa valiokuntakuulemisista …

Pekkarisen ”Tsoukki” – vitsi, joka ei oikein naurata

Pekkarinen huijasi koko Suomea! (Lähde: US. 23.4.2010) Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen paljastaa keskustan Verkkoapilan haastattelussa, että hän oli salannut julkisuudelta kannattavansa kahta ydinvoimalaa. – Miltä se olisi näyttänyt, jos olisin koko ajan kajottanut kahden puolesta, Pekkarinen kysyy. Pekkarinen oli jättänyt kaikki siihen uskoon, että hän kannattaa korkeintaan yhtä uutta ydinvoimalaa. – …

YVA-teatteria ja PAP-pelleilyä

Fennovoima mukana hallituksen tämänpäiväisessä päätöksessä. Hallituksen ratkaisu on nyt tehty selkeästi elinkeinoelämän ja teollisuuden ehdoilla.  ”Harkinnassa” eivät painaneet mitään ydinenergialain edellytykset: Valtioneuvoston on harkittava periaatepäätöstä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja otettava huomioon ydinvoimalaitoksesta aiheutuvat hyödyt ja haitat, kiinnittäen erityisesti huomiota 1) ydinlaitoshankkeen tarpeellisuuteen maan energiahuollon kannalta, 2) ydinvoimalaitoksen suunnitellun sijaintipaikan sopivuuteen …

Rivienväli: Enintään yksi korvaamaan Loviisa??

Ministeri pekkarinen Keskisuomalaisessa 16.9.2009 … Vaikka maahan ei rakennettaisi yhtään uutta ydinvoimalaitosta, pystymme edellä sanotuin toimin korvaamaan tuonnin Venäjältä (12 TWh) ja sähkön kysynnän huomattavankin kasvun. Lisäksi jää syntyvästä kapasiteetista merkittävä määrä hiilisähkön alasajoonkin. Sekä ministeriöni keskeiset virkamiehet että minä pidämme kuitenkin perusteltuna, että edellä sanotusta huolimatta, Suomessa on syytä …

Periaatepäätöksen mielipide (päivitetty 10.6.)

Kuulemistilaisuus oli ja meni ja VALTUUSTO päätti hyväksyä ydinvoiman, mutta vielä meillä on yksi mahdollisuus mielipiteen ilmaisemiseen. – Kirjoita oma mielipiteesi.– Lisää viittaus: asian diaarinumero 49/815/2009.– Lisää oma nimesi ja osoitteesi.– Lähetä se maanantaihin 15.6 mennessä sähköpostilla: kuuleminen@tem.fi  tai postissa: Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo,  PL 32,  00023 Valtioneuvosto  Kiitos! PS. katso, mitä Pyhäjoen …