Currently browsing tag

Hanhikivenniemi

Tutkimuksia ja hutkimuksia

Fennovoima on aloittanut tänään maanantaina 26.3. Hanhikiven merialueella maaperätutkimukset. Jäällä on tehty jo myös räjäytystöitä, mikä tuli yllätyksenä alueella liikkuneille. Lupaehtojen mukaan Fennovoiman tuli ilmoittaa tutkimusten aloittamisesta hyvissä ajoin mm. Pyhäjoella ja Raahessa yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Tähän ei yhtiöllä ilmeisesti ollut aikaa, sillä päivällä aloitetuista tutkimuksista varoittava ilmoitus julkaistiin saman …

Hiljaista mielenosoitusta Hanhikivessä

Uutisten mukaan reaktoritoimittajat ovat alkaneet vierailla Hanhikivessä. Raahen Seutu uutisoi asiasta myös netissä, mutta siitä versiosta puuttuu tämä kommentti, joka oli paperilehdessä: Hanhikivellä vierailleille tuli selväksi myös alueen ydinvoimavastaiset kannat. Niemeen johtavan tien varteen ja Hanhikivelle on ilmestynyt viimepäivinä selväsanaisia kylttejä ainakin englannin, saksan, ranskan ja japanin kielillä. Kaskeala lukee …

Tiedote: Pro Hanhikivi jatkaa työtään

TIEDOTE 5.10.2011, julkaisuvapaa heti Pro Hanhikivi jatkaa työtään Pro Hanhikivi paheksuu Fennovoiman aikomusta rakentaa ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Päätös on suuressa ristiriidassa alueen luontoarvojen kanssa ja osoittaa Fennovoimalta valitettavaa välinpitämättömyyttä paitsi ympäristöasioita, myös EU-lainsäädäntöä kohtaan. Ydinvoimahanke kestää heikosti kriittistä tarkastelua myös selvityksissä toistuvasti ilmenevien puutteiden ja Fennovoimalta puuttuvan korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusratkaisun …

Tiedote 21.9.2011: Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n ydinvoimapäätöstä

Tiedote 21.9.2011, julkaisuvapaa heti Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n ydinvoimapäätöstä Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n päätöstä hylätä yhdistyksen jättämä valitus Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavasta. Kaava vaikuttaa toteutuessaan EU-direktiivien alaisiin suojelukohteisiin. Kaavan mukaan esimerkiksi ydinvoimalan voimajohtolinjat sijoittuvat poikkisuuntaisesti kansainvälisesti merkittävään lintujen päämuuttoreittiin nähden, aiheuttaen vakavan törmäysriskin. Lisäksi raskaimman rakentamisen alle jää useita luontodirektiivin mukaan erityisesti …

Tiedote: Brysseliin tietopaketti Hanhikiven direktiivirikkomuksista

Tiedote 29.8.2011, julkaisuvapaa heti BRYSSELIIN TIETOPAKETTI HANHIKIVEN DIREKTIIVIRIKKOMUKSISTA Euroonpan Unionin vetoomusvaliokunta sai Pro Hanhikiveltä perjantaina mittavan tietopaketin EU-direktiivirikkomuksista, joita ydinvoimahanke Hanhikivenniemellä aiheuttaisi. Viitteitä lainsäädännön vastaisista vahingoista on useita. Asiakirjassa nousevat esille erityisesti haitat, jotka kohdistuisivat kosteikkoihin ja merenrantaniittyihin, jotka ovat merkittäviä muuttolintujen levähdys-, ruokailu- ja sulkimisalueita, sekä äärimmäisen uhanalaisiin ja …

Jotain juttuja 1

Luonnonsuojeluliitto huolissaan: Itämeren lohikannan tila vakava Tiedote. Julkaistu: 19.07.2011 klo 08:06 – Suomen luonnonsuojeluliitto http://www.epressi.com/go/4256.html Kudulle nousevien lohien määrä on enää puolet vuoden 2009 tasosta. Riista- ja kalantutkimuslaitoksen luotausten mukaan merkittävimpään kutujokeen, Tornionjokeen, on tähän mennessä noussut noin 17 000 yli 60 senttimetrin pituista kalaa. Kaksi vuotta sitten lohia nousi …

Hanhikiveä pääsee nyt kiertämään esitteen kanssa

TIEDOTE 29.6.2011, julkaisuvapaa heti Pro Hanhikivi ry on julkaissut Pyhäjoen Hanhikivenniemen maankohoamisrannikon luontotyyppejä, kasvillisuutta, linnustoa ja geologisia kohteita kuvaavan esitteen. Luontoesitteen tuottamiseen yhdistykselle myönnettiin apuraha Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Itämerirahastosta. Esite on tehty talkoilla yhteistyössä alueen luontoharrastajien kanssa. Esitteen tavoitteena on lisätä ja syventää tietoa Hanhikiven monimuotoisesta luonnosta ja kohteen merkittävyydestä …