Asukaskyselyt tulleet

Alkuperäinen tieto oli väärä! Asukaskyselyä ei ole tullut kaikille edes 5 km:n aluella asuville. Otanta on ilmeisesti siten aika suppea.  Pyynnöistä huolimatta emme ole saaneet lisätietoja tai uusia lomakkeita Pöyryltä.
Yva-ohjelmaan annettavassa palautteessa voi myös arvioida asukaskyselyn merkitystä ja tarvittaessa kommentoida. Liitteessä (tiedoksi) asukaskyselyn sisältö.

Arvointiohjelmasta annettava palaute 7.4.08 mennessä TEM:iin
Asukaskyselyjen palautus jo 14.4.08 mennessä Pöyry Energy Oy:lle ( Onko tässä mitään ristiriitaa? Onko ennakoitu liikaa asukaskyselyn kanssa?)